AKO’Y LIKHA NG DIYOS

Posted: Hulyo 6, 2009 in God, the Father

standin

Naranasan mo na ba ang tanungin ka ng ganito:  Sino ka?

Hu u? ang sabi ng text.

Paano mo ba ipinakikilala ang iyong sarili?
Kilala mo ba ang iyong sarili?

Sunod na itetext sa’yo: asl?
Age, sex, location pala ang ibig sabihin nito.
Describe urself…’yan ang sunod na tanong.
Hanggang ang usapan ay kung saan na napunta.
Minsan, halos wala tayong masabi tungkol sa ating mga sarili.

…mobile phone ang gamit? …nakaharap ka sa screen ng computer? Parang kulang. Walang personal touch.

Pero, tatanungin kita: Sino siya?
Halos wala kang puknat sa kasasalita. Kulang ang isang araw sa kung buhay ng may buhay ang ating pag-uusapan. Marami kang alam tungkol sa kanya.

Ganito rin ang nababasa ko sa mga balitang artista.
Puro tsismis. Sisirain ka ng mga negatibong balita na minsan wala namang katotohanan. Ang nakakainis pa rito, silang manunulat kuno ay kumikita. Samantalang ang isang taong tahimik, nawalan na ng dignidad. Masaya sila kapag nakikita kang nakalugmok sa putik. Halimbawa lamang ito ng pag-aabuso ng media.

Bakit hindi isulat ang magagandang kontribusyong naiambag ng isang tao sa isang larangan kung saan ibinibigay n’ya ang kanyang buhay? Sabihin na natin, na meron tayong nagagawang mga desisyon sa buhay natin na hindi mabuti sa paningin ng ibang tao pero, kailangan bang itsimis? Kailangan bang gawing isyu?

[Of course, ibang sitwasyon naman kapag ang isang namumuno sa ating bayan ang may katiwaliang ginawa, kailangang manindigan tayo sa katotohanan. Kung may ebidensiya, ilabas at huwag itago.]

Huwag na tayong lumayo pa. Marami kang sinasabi tungkol sa iyong kapitbahay, sa iyong kaibigan, ka-opisina, kapwa. Ang tanong, kilala mo ba siya?

Sa ganitong sitwasyon, nasaan ang pagkilala?
Kung ilalagay mo ang iyong sarili sa kalagayan nila, ano ang iyong mararamdaman?
Ano ang iyong nararamdaman kapag hindi ka kinikilala? Bakit?
Kumikilala ka ba?
Paano mo ipinapakita ang iyong pagkilala?

Sino ka?. . . isang tanong na nagpapakita ng pagpapahalaga.
. . . na ikaw ay mahalaga.

Sino ka? . . . ipinakikilala natin ang ating sarili, ang ating mga katangian, talent, kalakasan, kahinaan, ang ating mga nararamdaman, kalooban at pinahahalagahan.

Naroroon ang ating pagnanais na makilala . . . magkaroon ng kakilala . . . at kumikilala.

Ano ang nagiging bunga sa iyong sarili kapag marami kang kakilala?
Sa iyong kapwa?

Paano mo higit pang mapauunlad ang pagkilala sa iyong sarili? Sa kapwa?

Nagpapakilala tayo sa isa’t-isa, pero, meron pang nagnanais na magpakilala ng kanyang sarili sa atin upang siya ay ating maging kakilala.

Sino siya?
Siya ang ating Diyos Ama.

Ama, sino ka nga ba?

Paano natin makikilala ang ating Ama?
Paano siya nagpapakilala ng kanyang sarili?
Sa pamamagitan ng paglikha o paglalang, ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili.

[Kumuha ng Bibliya at buksan ang Unang Aklat]
GENESIS 1:1-30

Ang ibig sabihin ng “Genesis” ay Simula.
Isinalaysay sa aklat na ito ang paglalang sa sandaigdigan, ang pinagmulan ng sangkatauhan at ang paraan ng Diyos sa pakikitungo sa sanlibutan.

Sa pamamagitan ng paglalang, ito ang unang paraan ng Diyos ng Pagpapahayag ng kanyang sarili . . . pagpapakilala ng sarili.

Pagmasadan natin ang mga nilikha ng Diyos.
Ano ang iyong masasabi sa kanyang mga nilikha?

“. . . Pinagmasdan ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa, at tunay ngang napakabuti ng mga iyon.”

Ano ang ipinahayag ng Diyos tungkol sa kanyang sarili?
Sa pagpapakilala ng Diyos, inihayag niya ang kanyang mga katangian, kaisipan, pagpapahalaga, plano, damdamin at kalooban.

Anong katangian meron ang Diyos? Ano ang kalooban niya?
Siya ay mabuti, may kaayusan, makapangyarihan, mapagmahal . . .

Sa lahat ng mga nilikha ng Diyos, ang TAO ang pinakadakila.

Oo, ikaw nga!
Ako ay pinakdakila sa lahat ng mga nilikha ng Diyos sapagkat ako ay binigyan n’ya ng hininga . . . ng buhay. Ipinakilala ng Diyos na ang tao . . . ako, tayo . . . ay kanyang kawangis at kalarawan.

Ano ang ibig sabihin ng kawangis at kalarawan?
Na tinataglay ko ang mga katangian ng Diyos. Tulad ng Diyos ako ay mabuti, may kapangyarihang gumawa ng mabuti, may kakayahang mag-isip at magmahal.

Suriin natin ang ating mga sarili (maikling kaahimikan).
. . . ang kalooban ko ba ay katulad ng kalooban ng Diyos?
. . . ang kaisipan ko ba ay katulad ng kaisipan ng Diyos?
. . . ang pinahahalagahan ko ba ay katulad ng pinahahalgahan ng Diyos?
. . . ang mga katangian ko ba ay katulad ng mga katangian ng Diyos?
. . . ang damdamin ko ba ay katulad ng damdamin ng Diyos?
. . . ang mga plano ko ba ay sumusunod sa mga plano ng Diyos?

Bakit ang Diyos ay nagpapakilala sa akin?
Upang maging matibay ang aking ugnayan sa kanya.
Upang maging matatag ang relasyon ko sa Diyos.

Ano naman ang aking tugon sa kanya?
Siya ay aking kikilalanin.

Ano naman ang kabuluhan nito sa akin? . . . ang kahalagahan ng ugnayang ito?
Dulot ay kaligtasan at buhay
Blessings
Masayang pamumuhay

Mahalaga sa buhay natin ang may kakilala, may kumikilala, at kinikilala. Mahalaga din na makilala ko ang aking sarili.
Ang Diyos ang unang nakakakilala sa akin. Siya ang unang nagpakita ng pagkilala sa akin. Siya ang unang nakipag-ugnayan at nakipagkaibigan sa akin upang maging kakilala. At personal ang kanyang pakikipag-ugnayan sa akin. Hindi malayo. Hindi sa pamamagitan ng text messaging. Hindi sa pamamagitan ng internet.
Kaya, makikilala ko ang aking sarili sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ko sa kapwa, sa pamilya at mga kaibigan . . .
At higit sa lahat, ang pakikipag-ugnayan sa Diyos na ating Ama.

Sa pagkilala sa Diyos, makikilala natin ng lubusan ang ating sarili na . . .

TAYO AY NILIKHANG KAWANGIS AT KALARAWAN NG DIYOS, may katawan at kaluluwa. Ipinakilala ng Diyos na Siya ang Maylikha ng lahat. Nilikha Niya ang sanlibutan mula sa wala. Sa Diyos nagmula ang lahat at sa Kanya matatagpuan ang hangganan ng lahat.

Ang Diyos ay ating mabuting Ama. Dahil sa kanya tayo ay may buhay. Sa kanya tayo nagmula kung kaya tayo ay napakahalaga . . . walang kasing halaga . . .at karapatdapat na igalang . . . at kilalanin.
Anuman ang ating lahi, kasarian, edad, kulay, relihiyon, pinagmulang lugar, kalalagayan sa lipunan, kakayahan at katangian, mahirap man o mayaman, ay karapat-dapat na tayo ay igalang.

Tayo ay igagalang at kikilalanin hindi dahil sa kung ano ang ating ginawa o kung ano meron ako, kundi AKO ay isang TAO . . . may dignidad . . . may dangal.
Bawat isa sa atin ay may dangal mula pa lamang sa pagdadalangtao hanggang sa kamatayan.

Paano naman natin ipakikita ang pagkilala sa Diyos?

Dahil ANG DIYOS AY AtING AMA, SASAMBAHIN AT PAGLILINGKURAN NATIN SIYA. SIYA AY MAGIGING SENTRO NG ATING PAMUMUHAY. Sa kanya natin matatagpuan ang ating tunay na kaligayahan. . . . ito ang sinasaad ng UNANG UTOS NG DIYOS.

Ano ang Unang utos ng Diyos?
“Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos”
Kariniwang ipinapahayag ang Unang Utos na: “Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Egipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkaroon ng ibang diyos, maliban sa akin” (Exo 20:2-3; Deut. 5:6-7)

Dahil ang Diyos ay ating Ama, tayo naman ang kanyang mga anak.
Paano tayo sasamba at maglilingkod sa Diyos Ama bilang kanyang mga anak?

Paano o kalian ako naging anak ng Diyos?

Bukod sa pagiging kawangis Niya, SA BINYAG, TAYO AY NAGING ANAK NG DIYOS. Bilang anak niya, nakikibahagi tayo sa kanyang buhay. Ito ang bagong buhay kay Kristo.

Paano ka makikibahagi sa buhay ni Kristo sa pang-araw-araw na buhay?


[sandaling katahimikan]


Bilang mga anak ng Diyos, tanda ng ating pagkilala sa Kanya, tawagin natin siyang “Ama Namin”

Panalangin:

Ama Namin
Sumasalangit ka
Sambahin ang ngalan mo
Mapasaamin ang kaharian Mo
Sundin ang loob mo
Dito sa lupa para ng sa langit.

Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw
At patawarin mo kami sa aming mga sala
Para nang pagpapatawad naming sa mga nagkakasala sa amin
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso
At iadya mo kami sa lahat ng masama.
Amen.

Advertisements
Mga Puna
  1. romerlito o. malihan ay nagsasabing:

    wat a great reflection 4 me poh.very nteresting,full of wisdom, it helps me to deepen my communication wid the LORD.To call Him ABBA, the God of ORDER and DISCIPLINE.Sir kip it up poh.very nspiring.god bles

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s